Postup při zapůjčení lešení
1. Zákazník zavolá nebo pošle e-mail s poptávkou a domluvíme první kontakt – vždy na místě stavby lešení, kde proběhne bezplatná konzultace a předběžné zpracování cenové nabídky.
2. Připravíme nájemní smlouvu na lešení, kterou se zákazníkem podepíšeme.
3. Při podpisu smlouvy zákazník složí zálohu v hotovosti v domluvené výši (=předpokládaná celková cena pronájmu za předem dohodnutou dobu včetně ceny za montáž a dopravu).
4. V dohodnutý den přivezeme lešení na místo určení a provedeme montáž lešení dle požadavků zákazníka. (V případě pozdější přestavby lešení nad rámec původně domluvené stavby lešení přestavíme dle požadavků zákazníka.)
5. Pronájem lešení začíná dnem předání lešení do užívání a končí dnem, kdy je lešení demontováno a odvezeno zpět, nebo dle domluvy.
6. Dva – tři dny před požadovaným ukončením pronájmu lešení je třeba telefonicky oznámit, že zákazník požaduje ukončit pronájem k určitému datu a domluví se s námi, kdy dojde k demontáži. Bez předem domluveného data demontáže se postupuje, jako by lešení bylo nadále pronajímáno.
7. Zákazníkovi je v den ukončení demontáže předána faktura s celkovou částkou za pronájem lešení (počet kalendářních dní x denní sazba za zapůjčení lešení dle velikosti plochy stěn budovy, u kterých je lešení postaveno) včetně montáže a demontáže lešení a dopravy lešení. Od celkové částky je odečtena již zaplacená záloha při zapůjčení lešení. Nedoplatek upřednostňujeme po domluvě na místě doplatit v hotovosti, pokud byla záloha vyšší než celková cena pronájmu, přeplatek v hotovosti vrátíme zákazníkovi.
8. Upozornění: Lešení zapůjčujeme vždy pouze včetně montáže a demontáže.